Die Christen Vigsburo Lei Kerkleiers van SADEC Lande Op. 11/2001

Die Christen Vigsburo is nog in sy spreekwoordelike kinderskoene, maar het reeds groot treë gegee op die pad van hulle visie.  Vanaf 14 tot 17 November het 27 geestelike leiers van 9 verskillende Afrika lande ‘n werkswinkel by die Kopanong Konferensiesentrum in Benoni bygewoon.

“Ek was so verras toe een van die personeellede van “Policy Project” (‘n internasionale organisasie wat spesialiseer in opleiding in gesondheidssake) vir my vra om hierdie werkswinkel te fasiliteer.  Hulle is deur die “USAID Regional Programme” gekontrakteer om opleidingsprogramme rakende MIV en VIGS vir geestelike leiers van Suider Afrika aan te bied, en het ‘n vennoot gesoek wat toegerus is om vanuit ‘n geloofsbasis so ‘n werkswinkel aan te bied.  Ek was eers baie huiwerig, maar met die hulp en ondersteuning van Christo Greyling het ek die taak aangepak en ons reeds bestaande werkswinkelprogram aangepas om by hierdie groep se behoeftes aan te sluit.”, het Logy Murray vertel.

Sewe en twintig geestelike leiers, afkomstig van Malawi, Botswana, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe, Zambia, Mosambiek en Suid Afrika het ywerig deelgeneem.  Logy Murray van die Vigsburo is bygestaan deur Motseki Motlatla, ‘n opleidingsbeampte van ATICC,  Bloemfontein, asook lekeprediker van die …. Kerk in Bloemfontein.  Die groep het ook vier instansies wat betrokke is by die versorging en ondersteuning van mense wat ge-infekteer en ge-affekteer is in Johannesburg omgewing besoek. Die doel van die werkswinkel was om die leierskap van kerk- en geloofsgroepe te bemagtig om projekte en programme op die MIV en Vigsterrein te ontwikkel.

‘n Baie besondere moment by die werkswinkel was toe ‘n leraar en sy dogter, wat 11 jaar gelede MIV+ getoets is, hulle verhale met die groep gedeel het. 

“Dit is by sulke geleenthede dat ek stom staan en klein voel as ek sien hoe die Here werk.  Ek raak opgewonde as ek die entoesiasme van jong leraars sien – baie van hulle afskomstig van gebiede waar die epidemie skrikwekkende afmetings neem.  Ons het net weer eens besef dat kerke ‘n unieke rol kan speel – kanale wat die boodskap van Hoop kan oordra.”

Die Vigsburo het op 16 November ‘n amptelike bekendstellingsfunksie in Bellville gehou, en by diè geleentheid het Christo Greyling aangekondig dat hy ‘n stap in die geloof neem, en sy roeping gaan uitleef as vennoot by die Vigsburo.  Vir 2002 word verskeie soortegelyke werkswinkels landswyd deur die Vigsburo beplan.

Share this