The History of the Organisation 2001 - 2018

ChristoThe need for a Christian HIV/AIDS service was identified when congregations of various churches overwhelmed pastor Christo Greyling, an HIV-positive ordained minister of the Dutch Reformed Church, with requests for assistance to become involved in the field.

Within a short period of time, various church groups verbalised the need for a centralized information and resource service, where they would also have access to training and support. At the same time, the Huguenot College of the Dutch Reformed Church expressed the desire to be involved in the HIV/AIDS field in a unique way, and provided office space and infrastructure for the Christian AIDS Bureau. A service plan was developed and, with financial support from the General Youth Commission of the Dutch Reformed Church, the Christian AIDS Bureau was launched in 2001.  

LogyMrs Logy Murray was appointed as Manager and started working for CABSA in July 2001. For the greater period of the first two years Logy was the only employee of CABSA. She played an enormous role in shaping the administration of CABSA, building its stature through networking and delivering services and developing the Churches, Channels of Hope mobilization model as the flagship of CABSA’s training.

Logy left CABSA the end of January 2005 to become the Africa Advisor HIV/AIDS & Church Partnerships for World Vision Africa Region. In the short period of three and a half years Logy developed CABSA from a dream to a reality as an organization that plays a significant role amongst churches in the AIDS field.  

Christo is now " Director Faith Partnerships for Development (Channels of Hope)" at World Vision, where Logy was also involved for many years. Athough Logy is officialy retired, she actively involved with the Churches Channels of Hope programme.  

NellieNelis du Toit.

Director until 30/6/2011

Nelis was involved in CABSA as a Management Board member from its establishment in 2001. At that time he was a full time minister of a URCSA congregation.

His involvement increased to the point where he started working full time at CABSA in July 2003.   He led the organisation as manager from 2005 and later as director until the end of June 2011. 

He wrote as follows:

"I am deeply thankful for the eight years that God has given me the opportunity to serve his Kingdom in and through CABSA. The exposure and challenges of this vocation often took me out of my comfort zones, but they have always enriched me. I have grown in ways I could not have imagined in 2003."

Nelis is now with the CHABAHIVA Trust.


Lyn

 Lyn van Rooyen
 Director (2011-2018) and Project Manager for CARIS (2004 - 2018)

Lyn became involved in the work of CABSA through a needs analysis in 2003, and bought into the vision of CABSA heart and soul. She is passionate about social justice and development.

She started the CARIS programme in 2004 and also became executive director in 2011.

Due to limited resources (personal, staff and financial), the organisation underwent restructuring early 2018 and Lyn left the organisation.

Taxonomy upgrade extras: 
Share this

Die Christen Vigsburo Lei Kerkleiers van SADEC Lande Op. 11/2001

Die Christen Vigsburo is nog in sy spreekwoordelike kinderskoene, maar het reeds groot treë gegee op die pad van hulle visie.  Vanaf 14 tot 17 November het 27 geestelike leiers van 9 verskillende Afrika lande ‘n werkswinkel by die Kopanong Konferensiesentrum in Benoni bygewoon.

“Ek was so verras toe een van die personeellede van “Policy Project” (‘n internasionale organisasie wat spesialiseer in opleiding in gesondheidssake) vir my vra om hierdie werkswinkel te fasiliteer.  Hulle is deur die “USAID Regional Programme” gekontrakteer om opleidingsprogramme rakende MIV en VIGS vir geestelike leiers van Suider Afrika aan te bied, en het ‘n vennoot gesoek wat toegerus is om vanuit ‘n geloofsbasis so ‘n werkswinkel aan te bied.  Ek was eers baie huiwerig, maar met die hulp en ondersteuning van Christo Greyling het ek die taak aangepak en ons reeds bestaande werkswinkelprogram aangepas om by hierdie groep se behoeftes aan te sluit.”, het Logy Murray vertel.

Sewe en twintig geestelike leiers, afkomstig van Malawi, Botswana, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe, Zambia, Mosambiek en Suid Afrika het ywerig deelgeneem.  Logy Murray van die Vigsburo is bygestaan deur Motseki Motlatla, ‘n opleidingsbeampte van ATICC,  Bloemfontein, asook lekeprediker van die …. Kerk in Bloemfontein.  Die groep het ook vier instansies wat betrokke is by die versorging en ondersteuning van mense wat ge-infekteer en ge-affekteer is in Johannesburg omgewing besoek. Die doel van die werkswinkel was om die leierskap van kerk- en geloofsgroepe te bemagtig om projekte en programme op die MIV en Vigsterrein te ontwikkel.

‘n Baie besondere moment by die werkswinkel was toe ‘n leraar en sy dogter, wat 11 jaar gelede MIV+ getoets is, hulle verhale met die groep gedeel het. 

“Dit is by sulke geleenthede dat ek stom staan en klein voel as ek sien hoe die Here werk.  Ek raak opgewonde as ek die entoesiasme van jong leraars sien – baie van hulle afskomstig van gebiede waar die epidemie skrikwekkende afmetings neem.  Ons het net weer eens besef dat kerke ‘n unieke rol kan speel – kanale wat die boodskap van Hoop kan oordra.”

Die Vigsburo het op 16 November ‘n amptelike bekendstellingsfunksie in Bellville gehou, en by diè geleentheid het Christo Greyling aangekondig dat hy ‘n stap in die geloof neem, en sy roeping gaan uitleef as vennoot by die Vigsburo.  Vir 2002 word verskeie soortegelyke werkswinkels landswyd deur die Vigsburo beplan.

Share this