Jesus wat Gekruisig is, is die Christus.

NULL
Bible Book: 
2 Corinthians / 2 Korintiers
Chapter: 
1
Verse: 
18
Verse (to): 
25

Teks: 1 Korintiërs 1:18-25


Wanneer ons lees dat Paulus skryf: “ons verkondig Christus wat gekruisig is” (vers 23), verstaan ons dit waarskynlik teen die agtergrond van alles wat ons van Jesus se verlossingwerk aan die kruis geleer het. Daarom is dit vir ons eerstens 'n positiewe beskrywing – want ons weet “Christus wat gekruisig is”, beteken dat ons verlos is.


Maar hoe het die mense wat geluister het na Paulus se verkondiging van “Christus wat gekruisig is”, dit verstaan? In die res van vers 23 lees ons dat meeste van hulle dit geweldig negatief verstaan het. Dit was veral Paulus se volksgenote wat 'n aanstoot aan hierdie boodskap geneem het.


Waarskynlik sou enige Israeliet se eerste reaksie op die nuus dat 'n vriend of familielid of selfs net 'n mede-Israeliet gekruisig is, dié van skok, hartseer, weersin, skaamte, ensovoorts wees. Die Israeliete het hierdie marteldood van die Romeinse oorheersers gevrees. Kruisiging was dié ergste dood van vernedering en skande. Voeg hierby dat Deut 21:23 verklaar: “wie opgehang word, is deur God vervloek” en ons kan verstaan waarom die Israeliete hierdie praktyk van die Romeine verafsku het.


As 'n Israeliet egter sou hoor dat iemand wat onbekend is of van wie daar twyfelagtige gerugte die rondte doen, gekruisig is, sou dié nuus hom/haar laat wonder het: het dit nie juis gebeur omdat die persoon se sondes so groot was nie?


Hierdie reaksies kry ons vandag nog wanneer iemand gestigmatiseer word. As dit iemand na aan ons is, is ons geskok, hartseer en skaam. As dit iemand is wat onbekend is, is ons gou om na sonde as oorsaak en God se straf as verklaring te soek. 'n Konkrete voorbeeld hiervan is hoe baie mense op die nuus dat iemand met MIV en vigs leef, reageer.


Dit is belangrik om raak te sien dat Paulus nie sy verkondiging van “Christus wat gekruisig is” aanpas of verander nie. Hy vertel dat Jesus gekruisig is en hy verkondig dat hierdie Jesus wat gekruisig is, die Christus is.


Uit wat Paulus verder skryf (verse 25 – 31) word dit duidelik dat “Christus wat gekruisig is” juis vir Paulus die essensie van die evangelie is. Dit is waar Jesus kom staan het: tussen hulle wat sonder aansien of betekenis is (vers 28). Dit is waar Jesus kom sterf het: aan die vervloekte paal.


Waar “Christus wat gekruisig is” verkondig word, geglo word en gevolg word, behoort daar dus geen ruimte vir stigma te wees nie.

Author: 
N du Toit (Ds)
Language: 
Afrikaans
Share this