'n Anderste Manlikheid

NULL
Bible Book: 
1 Samuel
Chapter: 
17
Verse: 
57
Verse (to): 
5

1 Sam 17:57-18:5, 10-16 

Dawid en Jonathan se vriendskap (18:1-5) is meer as om net een van die manne te wees. In hierdie “een van die manne”-verhoudinge geld die sosiale reëls vir manlikheid nog steeds. Dit is reëls soos: “moenie soos ‘n vrou wees nie, wees suksesvol, wees aggresief, wees kompeterend, wees seksueel aktief en wees onafhanklik”. Hierdie reëls beskryf manlikheid in terme van mag, sukses en selfstandigheid en met ‘n aggresiewe seksualiteit wat daarby pas. “Mans is die teenoorgestelde van vrouens”.

Hierdie soort manlikheid maak seksualiteit die groot breuklyn in die gemeenskap – en ‘n snelweg vir die verspreiding van MIV, die bevordering van onveilige seksuele praktyke en selfs verkragting en geweld teen vrouens.

Dawid was nie volmaak nie. Hy het verkeerde keuses gemaak en misluk. Hy het dieselfde magspeletjies gespeel as wat ons graag speel. Hy was swak, kon nie vir Saul vermoor nie, het gevlug met die eerste tekens van Absalom se opstand – en selfs sy byvrouens agtergelaat om deur sy seun verkrag te word. 

Ons kulturele en sosiale omgewing “script” ons idee van manlikheid. Die breek tussen Dawid se manlikheid (soos oorvertel) en ons “script”, speel uit in Dawid se verhouding met Jonathan, en nie in sy verhouding met Batseba nie. Die taal wat Dawid en Jonathan se vriendskap beskryf, is die taal van liefde – 'n baie intieme, maar nie noodwendig homoseksuele liefde nie. Jonathan, so lees ons, het Dawid so lief as wat hy homself het (:1). Die liefde word selfs in hulle gedrag duidelik. Die eed wat Jonathan maak (:3), sy geskenke aan Dawid (:4) en sy voortgaande lojaliteit aan Dawid (Hoofstuk 19) getuig hiervan.

Die verhouding wat Dawid se identiteit as sterk en suksesvol kenmerk, is sy verhouding met die Een wat hom roep, seën en teen Saul beskerm. Dit is hierdie verhouding, en nie sy seksuele verhoudings nie, wat ruimte skep vir sy unieke en intieme verhouding met 'n ander man, Jonathan.

Manlikheid word nie gedefinieer deur 'n man se mag oor vrouens nie, maar sy verhoudinge met beide mans en vrouens. Die gemeenskap wat God skep, bestaan uit mans en vrouens.

Vir bespreking: Hierdie verhaal daag ouers wat seuns grootmaak, vir seuns wat mans word, vir mans wat hulle vrouens en dogters lief het, uit om oor manlikheid te praat in terme van verhoudinge met beide mans en vrouens. Hoe kan ons in ons huise en gemeenskap veilige plekke vir hierdie gesprek skep?

Author: 
J Pieters (Ds)
Language: 
Afrikaans
Share this