NG Kerk: Teologiese Fakulteit

Die webblad van Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria bedien primêr predikante van die Nederduitsch Hervormde Kerk en die Nederduitse Gereformeerde Kerk .

Share this